Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 17
Đăng nhập
Lượt xem: 104

Thẩm định hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Để tăng cường quản lý và thực hiện các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT theo quy mô, tính chất và nguồn vốn, mức vốn sử dụng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả an toàn nguồn vốn nhà nước, việc thẩm định đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Tin khác
1 2 
ipv6 ready