Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 14
Đăng nhập
Lượt xem: 394

Điện lực Cao Bằng đẩy mạnh số hóa trong công tác văn phòng

Công tác số hóa là một phần rất quan trọng trong chiến lược ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC) và Công ty Điện lực Cao Bằng (PCCB). Bên cạnh việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong sản xuất, kinh doanh, quản lý kỹ thuật - vận hành, đầu tư xây dựng, tài chính kế toán thì PCCB đã áp dụng số hóa trong công tác văn phòng.

 

Cán bộ, công nhân viên Văn phòng PCCB đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp.

Nhằm khai thác triệt để tiện ích, thông tin từ các phần mềm dùng chung thực hiện áp dụng triệt để chữ ký số, giảm thiểu văn bản giấy theo chỉ đạo của NPC, Văn phòng PCCB đã triển khai thực hiện đảm bảo 100% ký số văn bản đi vào nền nếp. Tham mưu cho Ban Giám đốc hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, công nhân viên đẩy mạnh công tác lập hồ sơ lưu trữ, đặc biệt là lập hồ sơ điện tử, đảm bảo chất lượng hồ sơ được lập theo đúng quy định, từng bước hoàn thiện quản lý và khai thác sử dụng tốt các loại hồ sơ tài liệu trong kho lưu trữ trên phần mềm Eoffice 3.0.

Hằng tháng, việc lập hồ sơ lưu trữ điện tử (hồ sơ công việc) trên Eoffice 3.0 của PCCB luôn đạt từ 99% trở lên. Bên cạnh đó, Văn phòng PCCB tích cực nghiên cứu áp dụng số hóa trên phiếu điều xe công tác; giấy giới thiệu, phiếu gửi khách, phiếu yêu cầu khai thác hồ sơ tài liệu lưu trữ…, bước đầu góp phần tối ưu hóa chi phí, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị, rút ngắn thời gian thực hiện công việc, hướng đến mục tiêu “văn phòng không giấy” trong thời gian tới.

Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đổi mới, cải tiến quy trình quản lý và vận hành hệ thống điện; cải tiến quy trình, tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, dữ liệu dùng chung, tăng cường an ninh bảo mật, từng bước đưa chuyển đổi số vào các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và cải cách hành chính đồng bộ, đưa ứng dụng công nghệ phục vụ người sử dụng dịch vụ điện nhanh chóng, hiệu quả, góp phần xây dựng PCCB trở thành doanh nghiệp số trong NPC.

Nguồn tin: baocaobang.vn

ipv6 ready