Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập
Lượt xem: 300

Hướng dẫn chức năng , nhiệm vụ trọng tâm của các Sở Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng”.

Nhằm nâng cao năng lực quản lý và thực thi triển khai chuyển đổi sốvà an toàn thông tin mạng tại địa phương, BộThông tin và Truyền thông gửi kèm “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụtrọng tâm của các SởThông tin và Truyền thông vềchuyển đổi số và an toàn thông tin mạng”.

(Nội dung chi tiết tại file đính kèm)

 

 

Hướng dẫn chức năng , nhiệm vụ trọng tâm của các Sở Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng”.

 

ipv6 ready