No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 732

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày 23/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Văn bản số 2204/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Theo đó, để chủ động thực hiện các giải pháp tăng cường công tác PCCC và CNCH của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể, địa phương tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 247/KH-BCA-C07 ngày 12/6/2020 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Quyết định số 630 QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác PCCC và CNCH; Kế hoạch số 78/KH-TU ngày 30/8/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về triển khai Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và Công văn số 1994/UBND-NC ngày 04/8/2022 về việc triển khai công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng, pháp luật về PCCC; đặc biệt là các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người. Tổ chức, duy trì tốt việc tự kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH; củng cố tổ chức, trang bị phương tiện và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại địa phương; tổ chức thực hiện bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCCC rừng. Tăng thời lượng tuyên truyền, khuyến cáo về PCCC và CNCH tại địa phương thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, treo băng rôn… tránh tình trạng chủ quan, lơ là trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị tiêu thụ điện trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt trong mùa nắng nóng.

 - Chủ động phối hợp tham gia cùng lực lượng Công an triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH khi có yêu cầu và tình huống xảy ra.

- Chỉ đạo lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở, khu dân cư; bố trí phân công thường trực, ứng trực phù hợp để sẵn sàng xử lý các sự cố cháy, nổ, sự cố tai nạn ngay từ khi mới phát sinh. Rà soát lại các phương án PCCC và CNCH nhất là phương án có huy động nhiều lực lượng tham gia chữa cháy và CNCH để đảm bảo chỉ huy, thống nhất, hiệu quả khi có các tình huống cháy, nổ và CNCH xảy ra.

- Khi xảy ra cháy, nổ phải nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện tại chỗ để tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả;  người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình hình cháy, nổ phức tạp, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn, phạm vi, lĩnh vực quản lý.

 2. Công an các đơn vị, địa phương tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà thuộc về PCCC và CNCH.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dụng nội dung, tài liệu tuyên truyền, các tin, bài, phóng sự về đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trong mùa hanh khô, nắng nóng; hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra, những vấn đề cần lưu ý trong sử dụng điện tại các cơ sở, hộ gia đình để đảm bảo an toàn PCCC, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn PCCC rừng, phòng chống tại nạn thương tích, đuối nước. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, các nhà cao tầng, hộ gia đình, khu vực có đông dân cư sinh sống, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn để kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra; đồng thời, thực hiện tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo về an toàn PCCC và CNCH; tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH, các biện pháp phòng ngừa; tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn PCCC nhằm kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót trong việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC.

- Tập trung rà soát, xây dựng các phương án chữa cháy, CNCH lớn cần huy động nhiều lực lượng nhằm tăng cường khả năng ứng phó, xử lý khi có cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra.

- Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, luôn đảm bảo quân số ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, CNCH; sẵn sàng chữa cháy, CNCH kịp thời khi có cháy, nổ và sự cố tai nạn xảy ra.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện công tác PCCC và CNCH, giám sát việc thực hiện.

4. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này, định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 180