No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1945

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Ngày 25/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021

Theo đó, 8 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen gồm các sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương; UBND huyện Quảng Hòa, UBND Thành phố; UBND huyện Nguyên Bình; Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh; Phòng Nghiệp vụ 1, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

8 cá nhân gồm: Bà Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Thành Hải, Chủ tịch UBND huyện Quảng Hòa; ông Vương Văn Diễn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh; ông Trần Văn Sinh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Hòa; ông Nguyễn Ích Trực, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Lạc; ông Lê Chí Khiêm, Chuyên viên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; bà Nguyễn Thị Đông, Chuyên viên, Sở Công thương; ông Nguyễn Anh Ngọc, Chuyên viên, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng.

Thưởng kèm theo Bằng khen cho mỗi tập thể là 2.980 nghìn đồng và mỗi các nhân là 1.490 nghìn đồng.

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4