No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 790

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 10/10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra CCHC và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Lâm Thị Tú Anh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Từ đầu năm 2022, Sở LĐ-TB&XH ban hành Kế hoạch số 28/KH-SLĐTBXH, ngàỳ 10/1/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, gồm: công tác chỉ đạo điều hành, kiểm soát quy định TTHC, công bố công khai TTHC, thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch công quốc gia https://pakn.dichjvucong.gov.vn…

Kết quả, công bố, công khai 117 TTHC, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 28 TTHC cấp huyện, 12 TTHC cấp xã; đăng tải nội dung các quy trình nội bộ, quy trình liên thông cấp tỉnh, huyện, xã thuộc lĩnh vực Sở LĐ-TB&XH tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC lên trang thông tin điện tử. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp tỉnh, có 31 TTHC thực hiện mức độ 3 và 86 TTHC thực hiện mức độ 4, đạt 100%.

Giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, 100% hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện hoàn thiện trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC 288 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC, Sở LĐ-TB&XH đã rà soát bộ TTHC của ngành tại 3 cấp và tiếp tục đề xuất cắt giảm 16 TTHC tại 3 cấp; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định và thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết 115 TTHC tại 3 cấp.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, 100% các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB&XH sử dụng quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice văn bản gửi đến được luân chuyển trong nội bộ cơ quan dưới dạng điện tử, ứng dụng các phần mềm tại cơ quan, đơn vị. 100 % cán bộ, công chức đăng ký và sử dụng thư điện tử, công vụ.

Sở LĐ-TB&XH kiến nghị: Thời gian qua xử lý TTHC chưa đạt tốc độ nhanh do chưa đồng bộ cấu hình máy tính và ứng dụng phần mền chưa đạt tối ưu, cần hỗ trợ và tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức về nâng cao chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ, quản trị điện tử, thiết bị công nghệ, kỹ năng về số hóa và chuyển đổi số…

Đoàn kiểm tra đánh giá công tác CCHC và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ tại Sở LĐ-TB&XH đạt kết quả tốt. Một số việc cần tiếp tục cập nhật nền tảng công nghệ số như: đăng ký lại sử dụng chữ ký số, đăng ký chữ ký số theo hệ thống trong Ban Cơ yếu Chính phủ, không dùng gói doanh nghiệp ngoài cung cấp; liên thông một cửa điện tử tiếp tục nâng cấp phần mềm để quản lý dữ liệu tốt hơn; hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, quan tâm đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức; tiếp tục tinh giản, gọn nhẹ bộ máy.

Những đề xuất, kiến nghị của Sở LĐ-TB&XH, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo các bộ phận, cơ quan hữu quan của tỉnh xem xét trong thời gian tới.

Theo baocaobang.vn

Tin khác
1 2 3 4 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 102