No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 800

Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Chiều 13/10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Thời gian qua, Sở GD&ĐT đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ Sở tiếp nhận 11.999 hồ sơ, trong đó, tiếp nhận trên phần mềm “một cửa” 1.237 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp 10.762 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn 11.801 hồ sơ, sớm hạn 194 hồ sơ, quá hạn 4 hồ sơ; không có hiện tượng hồ sơ chưa có kết quả đã kết thúc quy trình trên hệ thống. Chữ ký số được triển khai thực hiện trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC.

Sở thực hiện rà soát 125/125 TTHC, đạt 100%; đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết 52/125 TTHC, đạt 42%. Phần mềm quản lý và điều hành văn bản VNPT - iOffice được triển khai đến công chức, viên chức và 100% các đơn vị trực thuộc. Tiếp nhận 8.619 văn bản đến (văn bản điện tử 8.613), ban hành 2.412 văn bản đi, trong đó, văn bản điện tử 2.383, song song 29 văn bản, ký số 2.299 văn bản (đạt 95,3%). 100% công chức, viên chức của Sở sử dụng thư công vụ trong trao đổi công việc.

Hiện có 84 TTHC của Sở được thực hiện ở mức độ 4; năm 2019, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 75% TTHC, năm 2020 đề xuất cắt giảm thêm 42% TTHC, TTHC có thời gian giải quyết nhanh nhất là 1 ngày làm việc. Có 13 TTHC có phát sinh hồ sơ với tổng số hồ sơ tiếp nhận 11.999, trong đó, 11.727 hồ sơ được tiếp nhận và trả qua bưu chính công ích, đạt 97,7%. Niêm yết công khai các TTHC đã được công bố tại cơ quan và trên trang thông tin điện tử.

Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và các nội dung cơ bản về văn hóa công vụ của công chức, viên chức, người lao động của Sở được nghiêm túc triển khai thực hiện; mỗi cá nhân đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, sử dụng thời gian làm việc hiệu quả, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công việc.

Đối với kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ được Sở thực hiện có nền nếp, khoa học; nội dung nghiệp vụ văn thư, lưu trữ thực hiện tương đối tốt; tài liệu lưu trữ được tổ chức khai thác, sử dụng đúng mục đích. Việc thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ luôn được chấp hành nghiêm túc; quản lý và sử dụng con dấu chặt chẽ, an toàn, đúng quy định; bố trí kho lưu trữ tài liệu, trang bị cơ sở vật chất và hệ thống phòng cháy, chữa cháy để bảo quản tài liệu lưu trữ. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nông Hoa Thương phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nông Hoa Thương đề nghị Sở GD&ĐT quan tâm xây dựng kế hoạch cải cách hành chính để triển khai đạt hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn để tham mưu UBND tỉnh công bố các TTHC. Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; kiểm soát quá trình giải quyết công việc được giao của cán bộ, công chức. Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị để hỗ trợ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành. Về cải cách tài chính công cần thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch thu, chi ngân sách; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tài chính. 

Tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo về kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện đầy đủ quy trình lưu trữ thông tin trên sổ văn thư như tên loại, trích yếu, nội dung, những thông tin liên quan… Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của của công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; thực hiện công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan của công chức các phòng chuyên môn theo quy định. Đưa công tác lập hồ sơ công việc trở thành hoạt động chuyên môn, thường xuyên tại đơn vị.

Theo baocaobang.vn

Tin khác
1 2 3 4 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 154