Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Đăng nhập

Danh bạ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng

DANH BẠ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH CAO BẰNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

 

Số điện thoại

 

I

Lãnh đạo Sở

1

Hoàng Ngọc Sơn

Giám đốc

02063.859.829

 

2

Dương Nông Tuệ

Phó Giám đốc

02063.859.819

 

     3

 Vũ Văn Chung  Phó Giám đốc  02063.75.3688  

II

Văn phòng

1

Trần Đình Tiến

Phó Chánh Văn phòng phụ trách

02063.859.818

 

2

 

 

02063.859.848

 

III

Thanh Tra - Pháp chế

1

Thẩm Minh Hoàn

Chánh Thanh tra

02063.859.868

 

2

Đoàn Thị Luyên

Phó Chánh Thanh tra

 

IV

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

 1

Nông Văn Lập

 Trưởng phòng    

2

Bùi Thúy Hoa

Phó Trưởng phòng

 

V

Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin

1

Nguyễn Trung Kiên

Trưởng phòng

02063.859.899

 

3

Đoàn Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng

 

VI

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

1

Triệu Đình Thăng

Giám đốc

02063.502.346

 

2

Đàm Xuân Sơn

Phó Giám đốc

02063.852.898

 

3

 Đàm Thị Loan Phó Giám đốc    

 

ipv6 ready