Kế hoạch Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1237/KH-UBND
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 27/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Báo chí
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm document (57).pdf
ipv6 ready