Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 08/QĐ-STTTT
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức - Hành chính
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Sơn
Tài liệu đính kèm 08. Quyet dinh ban hanh Quy che quan ly tai san cong So TTTT nam 2022.pdf
ipv6 ready