Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
12/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 147
05/01/2022
3627/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống thông tin cơ sở
Lượt xem: 154
23/12/2021
3627/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống thông tin cơ sở
Lượt xem: 135
23/12/2021
2753/KH-UBND Kế hoạch truyền thông về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”
Lượt xem: 154
12/10/2021
2694/KH-UBND Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 127
06/10/2021
2137/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 138
18/08/2021
14/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp để theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng
Lượt xem: 137
24/06/2021
152/NQ-UBBC Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 133
01/06/2021
1237/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 131
27/05/2021
992/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 125
04/05/2021
1234
ipv6 ready