No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Bổ sung địa chỉ bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hà Quảng (đợt 1)
Số ký hiệu văn bản 845/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/07/2022
Ngày hiệu lực 04/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Bổ sung địa chỉ bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hà Quảng (đợt 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 845.pdf