No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định Phê duyệt bổ sung địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lâm (đợt 1)
Số ký hiệu văn bản 884/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2022
Ngày hiệu lực 08/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt bổ sung địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lâm (đợt 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 884.pdf