No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1749/KH-UBND
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 07/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giao thông, Vận tải
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1749.pdf