No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định về việc thay thế thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1180/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thay thế thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1180.pdf