No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2918/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh Dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 381
04/12/2022
2708/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quý IV) năm 2022
Lượt xem: 357
16/11/2022
2262/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022
Lượt xem: 827
06/10/2022
691/STC-QLNS Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quí I năm 2022
Lượt xem: 1706
08/04/2022
2804/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 761
01/12/2021
2720/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quý IV) năm 2021
Lượt xem: 767
20/11/2021
2242/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương đến hết Quý III năm 2021
Lượt xem: 746
04/10/2021
1354/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương đến hết Quý II năm 2021
Lượt xem: 744
07/07/2021
622/STC-QLNS Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021
Lượt xem: 728
09/04/2021
2037/STC-QLNS Báo cáo Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương (đến hết Quí IV) năm 2020
Lượt xem: 766
18/11/2020
12