No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 160
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
118/TB-UBND Thông báo Nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 215
18/01/2023
50/TB-SKHĐT Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 191
06/01/2023
51/TB-SKHĐT Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 181
06/01/2023
22/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh mở rộng tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 26
05/01/2023
09/TB-SKHĐT Thông báo mời quan tâm Dự án Đầu tư có sử dụng
Lượt xem: 192
03/01/2023
08/TB-SKHĐT Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất
Lượt xem: 185
03/01/2023
2949/TB-UBND Thông báo Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022
Lượt xem: 773
11/11/2022
2950/TB-UBND Thông báo Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022
Lượt xem: 723
11/11/2022
1997/TB-HĐXTTTƯT Thông báo Kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1090
05/08/2022
1620/TB-VP Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc
Lượt xem: 1045
05/07/2022
12345678910...