No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 3801
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
59/QĐ-UBND Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 32
19/01/2023
59/QĐ-UBND Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 129
19/01/2023
13/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ nhiệm lại công chức ông Lục Văn Dương
Lượt xem: 285
06/01/2023
1969/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
Lượt xem: 420
29/12/2022
1900/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 325
21/12/2022
1863/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 272
13/12/2022
1864/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 287
13/12/2022
1865/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng, sửa đổi bổ sung lĩnh vực người có công và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 293
13/12/2022
1855/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2035, tỷ lệ 1/5.000
Lượt xem: 286
13/12/2022
1850/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và thay thế, bổ sung người đủ điều kiện để đề nghị công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2027
Lượt xem: 373
12/12/2022
12345678910...