No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 359
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
115/KH-UBND Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 173
18/01/2023
124/KH-UBND Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 149
18/01/2023
95/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 29
13/01/2023
87/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2028
Lượt xem: 21
13/01/2023
3485/KH-UBND Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 98
30/12/2022
3036/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển Thông kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 566
17/11/2022
2943/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 708
11/11/2022
2945/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng công chức tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 655
11/11/2022
2822/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 520
01/11/2022
2816/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 547
01/11/2022
12345678910...