No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 70
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
02/CT-UBND Chỉ thị Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 35
30/01/2023
24/BC-UBND BC tình hình thực hiện nghị quyết số 01 năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 18
05/01/2023
3249/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 442
08/12/2022
3151/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 443
30/11/2022
2730/BC-VP Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 739
28/10/2022
2495/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 768
29/09/2022
2286/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 851
31/08/2022
320-NQ/BCSĐ Nghị quyết về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 869
25/08/2022
1986/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 840
03/08/2022
1715/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 1033
01/07/2022
1234567