No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 162
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
115/KH-UBND Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 172
18/01/2023
39/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 92
30/12/2022
895/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1047
14/07/2022
670/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Lượt xem: 970
07/06/2022
671/QĐ-UBND Quyết định công nhận và quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 942
07/06/2022
1369/KH-UBND Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1455
02/06/2022
14/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1798
30/05/2022
753/UBND-NC V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Lượt xem: 1662
31/03/2022
05/CT-UBND Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 1692
17/03/2022
473/TB-UBND Thông báo V/v công bố Danh sách xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1052
07/03/2022
12345678910...