No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 110
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
87/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2028
Lượt xem: 21
13/01/2023
41/UBND-VX V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 9
09/01/2023
3459/BC-UBND Báo cáo Đánh giá triển khai Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 98
29/12/2022
3362/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 456
21/12/2022
1900/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 403
21/12/2022
3295/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 450
14/12/2022
3256/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg và Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 439
08/12/2022
2917/UBND-VX V/v thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam
Lượt xem: 754
10/11/2022
2631/UBND-VX V/v triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 734
12/10/2022
2433/BC-UBND Báo cáo Kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2022
Lượt xem: 834
21/09/2022
12345678910...