No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 71
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1133/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 969
30/08/2022
43/2021/QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực công thương
Lượt xem: 767
06/12/2021
2077/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 754
05/11/2021
1819/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Công trình Nhà máy thủy điện Khuổi Luông
Lượt xem: 790
06/10/2021
1266/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa nước công trình Thủy điện Tiên Thành
Lượt xem: 828
21/07/2021
1833/KH-UBND Kế hoạch khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 781
19/07/2021
1191/BC-UBND Báo cáo Tổng kết thi hành Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/3/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 750
21/05/2021
693/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cấp điện sinh hoạt xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 788
28/04/2021
406/UBND-CN Vv phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất
Lượt xem: 772
25/02/2021
2355/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt đập, hồ chứa công trình thủy điện năm 2020 tỉnh Cao Bằng đảm bảo an toàn tích nước
Lượt xem: 762
30/11/2020
12345678