No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
844/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị định số Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.
Lượt xem: 765
15/04/2021
2686/QĐ-UBND Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty Xây dựng 30/6
Lượt xem: 745
25/12/2020
2687/QĐ-UBND Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Doanh nghiệp xây dựng Trường Sơn
Lượt xem: 730
25/12/2020
634/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 đã giao cho Liên minh hợp tác xã
Lượt xem: 1623
20/05/2019
888/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư 6 tháng đầu năm 2019
Lượt xem: 2618
25/03/2019
194/QĐ-UBND Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Lượt xem: 1628
28/02/2019
522/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới CPH và thoái vốn nhà nước tại DNNN
Lượt xem: 1625
25/02/2019
07/QĐ-UBND Quyết định Công nhận bổ sung doanh nghiệp được tham gia kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1619
04/01/2019
1989/QĐ-UBND Quyết định Công nhận bổ sung doanh nghiệp được tham gia kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1619
05/12/2018
538/TB-VP Thông báo Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo tại buổi họp thống nhất việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1600
18/06/2018
1234