Công tác thanh tra, kiểm tra về thông tin và truyền thông

 

Từ năm 2011 đến nay, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 50 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt các đối tượng vi phạm trên 120 triệu đồng.

 

   

  Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp kiểm tra hoạt động các đại lý kinh doanh internet trên địa bàn.

  Trong đó, năm 2011 xử lý vi phạm hành chính hơn 5 triệu đồng đối với 4 đại lý inernet do để khách hàng truy cập games online quá giờ quy định. Năm 2012, xử lý vi phạm hành chính nộp ngân sách 31 triệu đồng; năm 2013, xử phạt vi phạm hành chính 3 doanh nghiệp viễn thông 30,5 triệu đồng vi phạm các quy định về quản lý thuê bao di động trả trước. Năm 2014 xử lý vi phạm hành chính nộp ngân sách 7,5 triệu đồng và 9 tháng năm 2015 xử phạt nộp ngân sách 50,5 triệu đồng.

  Thanh tra Sở làm tốt chức năng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, tham mưu xây dựng dự thảo quy định quản lý trò chơi trực tuyến, game online trên địa bàn tỉnh; kế hoạch "Ngày pháp luật" của ngành thông tin và truyền thông; văn bản quản lý trò chơi trực tuyến tại đại lý internet về giờ chơi và các biện pháp kỹ thuật ngừng cung cấp dịch vụ đối với giờ chơi; văn bản về việc tăng cường quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến tại đại lý internet; hướng dẫn một số điều về thực hiện quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và trò chơi trực tuyến trên địa bàn tỉnh...

  Hàng năm, Thanh tra phối hợp với phòng chuyên môn của Sở, Cục Tần số, Cục Viễn thông phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về hoạt động Bưu chính, về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, về quản lý giá cước dịch vụ viễn thông; các văn bản quản lý nhà nước có liên quan về tần số vô tuyến điện, báo chí, xuất bản, thông tin điện tử và tnternet.

   
  N.M