Hướng dẫn gửi, nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành (eOffice)

Thời gian qua đã có nhiều văn bản từ cấp Trung ương đến địa phương nhằm đôn đốc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, bước đầu công tác này đã có chuyển biến tích cực tại một số sở, ban, ngành của tỉnh, việc gửi nhận văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan đã được phần lớn các sở, ngành áp dụng phục vụ điều hành tác nghiệp.

Bên cạnh đó, một số sở, ngành đã tích cực triển khai gửi nhận văn bản điện tử liên thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư,… tuy nhiên việc tiếp nhận văn bản đến qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành ở một số đơn vị vẫn còn lúng túng, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa bên gửi và bên nhận văn bản, dẫn đến tình trạng ách tắc ở khâu tiếp nhận văn bản đến. Mặt khác phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới được đưa vào ứng dụng tại Văn phòng UBND các huyện, thành phố, do vậy Văn thư các đơn vị cần làm quen dần, khai thác tính năng liên thông để phục vụ việc gửi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh trong thời gian tới.

Để việc gửi nhận văn bản liên thông được triển khai thuận lợi Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn thao tác gửi, nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành (eOffice). Nội dung hướng dẫn trong tập tin được đính kèm phía dưới.

Thông tin trao đổi, đề nghị liên hệ phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại: 026.3859.899; email: sondx@caobang.gov.vn).