Hạn chế rủi do an toàn thông tin khi sử dụng Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ

Ngày 8/4 hãng Microsoft công bố ngừng hỗ trợ và phát triển hệ điều hành Windows XP, đồng nghĩa với việc hãng sẽ ngừng hỗ trợ về các mặt: Hỗ trợ kỹ thuật, các dịch vụ tự động cập nhật để vá lỗi, an toàn thông tin và một số phần mềm như Microsoft Security Essential, Internet Explorer, do đó làm tăng nguy cơ rủi ro, mất an toàn thông tin cho người sử dụng hệ điều hành này.

Tại Cao Bằng hiện nay, nhiều máy tính của các tổ chức, cơ quan, cá nhân vẫn đang sử dụng sử dụng hệ điều hành Windows XP. Để hạn chế các nguy cơ về bảo mật, an toàn thông tin khi sử dụng hệ điều hành này, Sở Thông tin Truyền thông xin đăng tải hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật để hạn chế rủi ro, tránh mất an toàn thông tin. Tài liệu do Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam phổ biến.

Phòng Kỹ thuật – Trung tâm CNTT-TT

Đính kèmDung lượng
PDF icon Huong_dan_bao_mat_WindowsXP.pdf349.7 KB