Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020 tỉnh Cao Bằng