Quy định mới về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng CNTT; đảm bảo tính nhất quán trong xây dựng chương trình, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá năng lực sử dụng CNTT; hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về CNTT.

Nội dung chủ yếu của Thông tư quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. Cá nhân đạt chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của tất cả 6 mô đun Chuẩn kỹ thuật sử dụng CNTT cơ bản; cá nhân đạt chuẩn kỹ năng CNTT nâng cao phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, đồng thời đáp ứng tối thiểu yêu cầu của 3 mô đun trong số 9 mô đun Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định.

Việc phân chia các mô đun chuẩn giúp cho các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động linh hoạt lựa chọn để đánh giá năng lực sử dụng CNTT của người lao động theo nhu cầu cụ thể của từng cơ quan, tổ chức. Mỗi yêu cầu về kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành được gắn mã tham chiếu tương ứng để tiện trong việc tra cứu, áp dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2014 (Nội dung Thông tư 03/2014/TT-BTTTT trong file đính kèm phía dưới).

Xuân Sơn – Phòng QLCNTT

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon TT_03-2014-TT-BTTTT_chuan ky nang CNTT.doc976.5 KB