Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 06/05/2015 về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Thẳng thắn nhìn nhận việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh còn ở mức thấp so với bình quân chung cả nước. Đồng thời chỉ ra nguyên nhân hạn chế là do nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin chưa đầy đủ nên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin còn chậm; chưa huy động được các nguồn lực của xã hội tham gia đầu tư phát triển công nghệ thông tin. Đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin của tỉnh.

Từ yêu cầu cấp thiết đó, đặt ra một số mục tiêu cụ thể như:

- 100% cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể được ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để phục vụ hoạt động chuyên môn, trao đổi công việc qua mạng.

- 100% các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai và ứng dụng hệ thống một cửa điện tử để giải quyết thủ thục hành chính.

- 100% cơ quan nhà nước có ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý cán bộ công chức, quản lý tài sản, tài chính kế toán.

- 100% các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trang thông tin điện tử.

- Cung cấp được trên 20 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trở lên.

- Đảm bảo 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được trang bị hệ thống mạng nội bộ để triển khai các ứng dụng dùng chung.

- 100% cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể sử dụng có hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng và các chương trình, ứng dụng dùng chung của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

- Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin từng bước đạt chuẩn quốc gia cả về số lượng và chất lượng.

Nhằm thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Chương trình đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp sau:

1- Đối mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin

2- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin

3- Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại

4- Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực có hiệu quả cao

5- Tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

6- Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới

7- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực quản lý các mạng viễn thông, truyền hình, internet.

 

Đính kèmDung lượng
PDF icon CTr_56-TU thuc hien NQ36.pdf266.01 KB

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:71
    • Trong tuần:2,791
    • Trong tháng:8,301
    • Trong năm:8,301