Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thanh tra Công ty Cổ phần In Việt Lập Cao Bằng

Từ ngày 10/9/2015 đến ngày 20/9/2015 Thanh tra Sở phối hợp với thành viên đội liên ngành Công an tỉnh đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần In Việt Lập Cao Bằng theo quy định của Luật Xuất bản và Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Nội dung thanh tra gồm:

1. Điều kiện hoạt động: Công ty Cổ phần in Việt Lập Cao Bằng cơ bản đáp ứng các quy định về điều kiện hoạt động đối với cơ sở in theo quy định Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, tuy nhiên đơn vị chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường.

2. Việc chấp hành các quy định về chế bản, in và gia công sau in: Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Thực hiện in xuất bản phẩm, sản phẩm không phải là xuất bản phẩm và các giấy tờ khác đúng số lượng theo Hợp đồng, đúng bản mẫu, bản thảo đặt in. Tuy nhiên một số hồ sơ tiếp nhận các sản phẩm in của các cơ quan, tổ chức không đúng và đủ theo quy định tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP, thiếu các giấy tờ như: Bản mẫu, bản thảo không đóng dấu, sản phẩm in không có văn bản đặt tin, không có bản sao giấy CMTND người đến đặt in...

3. Việc lưu giữ hồ sơ đối với các sản phẩm in: Phần lớn các Hồ sơ của cùng một sản phẩm in được lưu ở nhiều nơi khác nhau, không tập trung gây khó khăn cho công tác kiểm tra và quản lý.

4. Công tác giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại: Trong thời kỳ thanh tra, Công ty không có đơn thư khiếu nại, bồi thường thiệt hại của khách hàng đối với sản phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in

Qua các nội dung trên, Đoàn thanh tra đã nhắc nhở và đề nghị Công ty Cổ phần In Việt Lập Cao Bằng nghiêm túc quán triệt các bộ phận thực hiện đúng và đủ hồ sơ tiếp nhận sản phẩm in và khắc phục một số tồn tại, kiến nghị theo Kết luận thanh tra.

VL - Thanh tra Sở

Đính kèmDung lượng
PDF icon KET LUAN THANH TRA.pdf253.62 KB

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:2,097
    • Trong tuần:32,762
    • Trong tháng:117,852
    • Trong năm:251,734