Tiếp tục đăng ký, tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ

Ngày 14/11/2011, UBND tỉnh đã có Quyết định số 75/QĐ-UBND, ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, hiện nay còn có nhiều cán bộ, công chức, viên chức chưa sử dụng.

          Trong thời gian qua, tuyến cáp quang biển phục vụ Internet đi quốc tế từ Việt Nam thường bị đứt, việc khắc phục thường mất đến 10 ngày. Trong khoảng từ ngày 09/06 đến ngày 19/6/2015 tuyến đang được sửa chữa. Vì vậy việc sử dụng thư điện tử trên hệ thống của Gmail, Yahoo mail sẽ rất khó truy nhập, không tải được thư về.

          Để khắc phục tình trạng trên, đề nghị Quý cơ quan quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành quy định của UBND tỉnh, sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc. Không sử dụng các hộp thư miễn phí, có máy chủ đặt tại nước ngoài để trao đổi văn bản, tài liệu.

          Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, quản trị viên Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh chỉ tiếp nhận cấp tài khoản thư cho từng cá nhân hoặc nhóm đến 5 người. Việc đề nghị cấp tài khoản có thể bằng văn bản (có số điện thoại để liên hệ) hoặc qua điện thoại. Khi nhận được tài khoản, người dùng có trách nhiệm đổi ngay mật khẩu hộp thư. Sau 6 tiếng đồng hồ từ khi kích hoạt, tài khoản không được thay mật khẩu mới sẽ bị khóa lại.

          Địa chỉ đăng ký cấp tài khoản thư công vụ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 009 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng; Điện thoại quản trị viên: 09 09834 888 (anh Nghị).

          Đăng nhập thư điện tử công vụ tỉnh trên internet theo địa chỉ:

          http://mail.caobang.gov.vn

          Trong giai đoạn chuyển đổi, để vẫn tiếp tục nhận được thư gửi đến tài khoản Gmail hoặc Yahoo mail, người dùng phải thiết lập tính năng chuyển tiếp thư từ tài khoản đó sang tài khoản thư công vụ. Cách thiết lập được hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng thư điện tử công vụ Cao Bằng (bấm vào “Hướng dẫn sử dụng” trên cửa sổ đăng nhập, hoặc tham khảo bài viết trên trang tin điện tử Sở thông tin và truyền thông http://sotttt.caobang.gov.vn/ mục “Góc kỹ thuật”).

          Trân trọng đề nghị quý cơ quan phối hợp thực hiện./.