Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Danh bạ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng

 

Họ và tên/đơn vị

Chức danh

Điện thoại

Email

Hộp thư

Sở TTTT Cao Bằng

 

Fax: 0263.859.866

sotttt@caobang.gov.vn

 

Lãnh đạo sở

 

 

       

Hoàng Ngọc Sơn

Giám đốc

3.859.819

sonhn@caobang.gov.vn

Dương Nông Tuệ

Phó Giám đốc

3.859.818

tuedn@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Văn phòng

 

 

 

Bùi Thuý Hoa

Chánh VP

3.859.818

hoabt@caobang.gov.vn

Vương Ngọc Ninh

Phó chánh VP

3.952.895

ninhvn@caobang.gov.vn

Nông Thị Nha

Chuyên viên TH

6.281.889

nhant@caobang.gov.vn

Hoàng Thị Châm

Kế toán

6.281.889

chamht@caobang.gov.vn

Dương Thị Hương

Văn thư

3.757.166

huongdt@caobang.gov.vn

 

 

 

  

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

 

Đàm Thị Loan

Trưởng phòng

3.859.848

loandt@caobang.gov.vn

Trần Đình Tiến

Phó Trưởng phòng

3.829.899

tiendt@caobang.gov.vn

 Lý Xuân Tuân

Chuyên Viên

3.829.899

 tuanlx@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Phòng Bưu chính - Viễn thông

 

 

 

Đoàn  Thị Luyên

Trưởng phòng

3.859.969

luyendt@caobang.gov.vn

Đoàn Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng

3.859.969

hungdq@caobang.gov.vn

Hoàng Thị Hồng

Chuyên viên

3.859.969

honght@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Phòng CNTT

 

 

 

Đàm Xuân Sơn

Trưởng phòng

3.859.899

sondx@caobang.gov.vn

Lý Thị Thu Huyền

Chuyên viên

 

huyenltt@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

 

 

 

Vũ Văn Chung

Trưởng phòng

3.753.688

trungvq@caobang.gov.vn

Trần Thị Dung

Chuyên viên

3.753.688

dungtt@caobang.gov.vn

Lưu Bích Việt

Chuyên viên

 

vietlb@caobang.gov.vn

Mạc Tuấn Nhã

Chuyên viên

 

nhamt@caobang.gov.vn

Thanh tra - Pháp chế

 

 

 

Thẩm Minh Hoàn

Chánh Thanh tra

3.859.868

hoantm@caobang.gov.vn

Nông Văn Lập

Phó Chánh Thanh tra

 

lapnv@caobang.gov.vn

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

 

huent@caobang.gov.vn

       

Trung tâm CNTT-TT

 

 

cbitc@caobang.gov.vn

cnttcb@vnn.vn

Lãnh đạo

 

 

 

Triệu Đình Thăng

Giám đốc

3.502.346

thangtd@caobang.gov.vn

Nguyễn Trung Kiên

P.Giám đốc

 

kiennt@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Phòng KH-TC-HC

 

 

 

Nông Thị Huế

Trưởng phòng

3.954.828

huent_tt@caobang.gov.vn

Nông Thị Dung

Kế toán

3.954.828

dungnt@caobang.gov.vn

Nông Thị Mỹ Hạnh

Văn thư

3.954.828

hanhntm@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Phòng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

 

 

 

Định Thị Cao Bằng

P.Trưởng phòng

3.955.868

bangdtc@caobang.gov.vn

Nguyễn Thành Trung

P.Trưởng phòng

3.955.868

trungnt@caobang.gov.vn

 

 

 

 

Phòng Kỹ thuật và Hệ thống thông tin

 

 

 

Đàm Văn Hùng

P.Trưởng phòng

3.955.899

hungdv@caobang.gov.vn

Nông Văn Thịnh

Trưởng phòng

3.955.899

thinhnv@caobang.gov.vn

 

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:44
    • Trong tuần:3,113
    • Trong tháng:17,488
    • Trong năm:105,503