Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thanh tra về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-STTTT ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Từ ngày 02/02/2015 đến ngày 06/02/2015 Thanh tra Sở thông tin và Truyền thông đã phối hợp với đội kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành thanh tra tại các tổ chức, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh do Chánh thanh tra Sở làm trường đoàn. 

Về điều kiện kinh doanh: Cơ bản các tổ chức, hộ kinh doanh cá thể chấp hành tốt các quy định về điều kiện hoạt động.

Việc chấp hành các quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy: Các tổ chức, cá nhân không sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông mà chỉ kinh doanh, buôn bán các sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Qua đợt thanh tra cho thấy, các tập thể, cá nhân đều vi phạm do chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về kinh doanh, buôn bán sản phẩm hàng hoá chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông không có giấy chứng nhận hợp quy hoặc gắn dấu hợp quy lên sản phẩm; trưng bày, kinh doanh các sản phẩm đã qua sử dụng không gắn dấu hợp quy nhưng không phân loại rõ để nhận biết là hàng đã qua sử dụng; nhận bán giúp cho người thân, người quen những sản phẩm không có nhu cầu sử dụng nhưng không gắn dấu hợp quy; một số sản phẩm có gắn dấu hợp quy nhưng không xuất trình được cho Đoàn thanh tra giấy chứng nhận hợp quy và bản công bố hợp quy.

Đối với các cơ sở sai phạm Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tuyên truyền và chấn chỉnh đến các cơ sở kinh doanh nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật.

Văn Lập - Thanh tra Sở 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:155
    • Trong tuần:2,760
    • Trong tháng:9,292
    • Trong năm:9,292