Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Sở TT&TT định hướng và chỉ đạo việc góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

Ngày 14/9/2015, Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng đã có Công văn số 329/STTTT-BCXB về việc tuyên truyền thực hiện, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Theo đó Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị với các cơ quan báo chí, truyền thông, quản lý nhà nước của các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Đối với phòng Văn hóa- Thông tin các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố định hướng Đài Truyền thanh – Truyền hình thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền việc lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII tại địa phương; phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát các hoạt động tuyên truyền việc góp ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, khu dân cư…

- Phối hợp với Ban Dân vận các huyện, thành phố nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân liên quan đến các nội dung của các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII, đồng thời có các định hướng theo chỉ đạo của cấp trên.

2. Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố:

Bám sát nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo các cấp, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng chương trình tuyên truyền việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, trong chương trình trinhg truyền thanh địa phương.

3. Đối với Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và một số cơ quan báo chí khác:

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc công bố các dự thảo văn kiện và tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của nhân dân. Thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác, không để sảy ra tình trạng thông tin sai lệch, gây bất lợi tới việc chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền và dư luận xã hội.

- Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề “góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng” tiếp nhận, chọn lọc đăng, phát và tổng hợp các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là của các vị lão thành cách mạng, trí thức, nhân sĩ, nhà khoa học.

- Đài Phát và Truyền hình tỉnh, tổ chức giới thiệu các nội dung chính của các dự thảo văn kiện trong các chương tình thời sự hàng ngày, liên tục từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015.

- Đối với Tạp chí Non nước Cao Bằng, Đặc san Người làm báo Cao Bằng căn cứ tình hình thực tế để thực hiện, góp phần đạt hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Đính kèmDung lượng
PDF icon CV 329 14-9-2015 STTTT.pdf75.5 KB

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:55
    • Trong tuần:2,775
    • Trong tháng:8,285
    • Trong năm:8,285