Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Cung cấp số liệu phục vụ đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trong CCHC năm 2015

Thực hiện Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2015 đối với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đơn vị phối hợp đánh giá kết quả ứng dụng CNTT với những nội dung sau:

1. Nội dung kiểm tra, đánh giá

a) Việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan năm 2015.

Phạm vi: Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

b) Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành trong cơ quan.

Phạm vi: Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh (trừ Ban Dân tộc); UBND các huyện, thành phố.

c) Mức độ cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nhà nước theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Phạm vi: Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Hà Quảng, UBND huyện Trùng Khánh và UBND Thành phố Cao Bằng.

d) Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nhà nước.

Phạm vi: Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; UBND huyện Hà Quảng, UBND huyện Trùng Khánh, UBND Thành phố Cao Bằng.

2. Cách thức kiểm tra, đánh giá

Bước 1: Các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu phục vụ đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trong CCHC, số liệu tính đến thời điểm điền phiếu.

(Phụ lục kèm theo: Phụ lục 1 dành cho cơ quan chuyên môn; Phục lục 2 dành cho UBND các huyện, thành phố);

Bước 2: Trên cơ sở số liệu thu được, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm tra, đối chiếu trực tiếp trên các hệ thống CNTT của của cơ quan, đơn vị (bao gồm: phần mềm quản lý văn bản và điều hành; trang thông tin điện tử) để có kết quả cuối cùng.

Để công tác kiểm tra, đánh giá được thuận lợi, trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị:

- Cung cấp đầy đủ số liệu theo phụ lục đính kèm, gửi về Phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/11/2015, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ Email: pqlcntt@caobang.gov.vn.

- Tạo điều kiện cho nhân niên kỹ thuật Trung tâm công nghệ thông tin - Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) kiểm tra máy chủ phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Kết quả đánh giá sau khi thẩm định sẽ được gửi Sở Nội Vụ tổng hợp. Đơn vị không thực hiện báo cáo số liệu sẽ không được tính điểm đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trong CCHC năm 2015.

Kính mong nhận được sự quan tâm, phối hợp từ các cơ quan, đơn vị./.

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon CV_kiem tra UDCNTT trong CCHC 2015_kt.doc137 KB

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:98
    • Trong tuần:2,818
    • Trong tháng:8,328
    • Trong năm:8,328