Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 12 (khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐUK, ngày 11/11/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cùng các văn bản mới ban hành.

Ngày 01/12/2015, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở.

Lớp triển khai đã được nghe đồng chí Hoàng Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở trình bày, thông tin các nội dung chủ yếu mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận tại Hội nghị lần thứ 12: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Qua việc triển khai, học tập đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở nắm vững và hiểu rõ các nội dung cơ bản các văn kiện mà Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua; từ đó, làm tốt công tác tư tưởng, nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng đã đề ra trong Nghị quyết và các văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 12; đồng thời, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện về chuyên môn, quản lý nhà nước của ngành.

NINHVN-VPS

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:65
    • Trong tuần:2,670
    • Trong tháng:9,202
    • Trong năm:9,202