Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Sở năm 2015

Kính gửi: Các phong, ban, đơn vị trực thuộc Sở

I. Nguyên tắc khen thương

1. Chú trọng khen thưởng đối với thành tích cá nhân đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn, cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác.

2. khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

II. Danh hiệu "Lao động tiên tiến"

- Hồ sơ gửi trình xét khen thưởng gồm có:

- Báo cáo thành tích của cá nhân năm 2015;

- Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/12/2015, số lượng:  01 bản chính.

III. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

- Hồ sơ gửi trình xét khen thưởng gồm có:

- Báo cáo sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm 2015;

- Báo cáo thành tích của cá nhân năm 2015;

- Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/12/2015, số lương: 01 bản chính.

IV. Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"

- Hồ sơ gửi trình xét khen thưởng gồm có:

- Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu thi đua;

- Biên bản xét thi đua;

- Báo cáo thành tích tập thể;

- Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/12/2015, số lượng: mỗi loại 1 bản chính.

V. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"

- Hồ sơ gửi trình xét khen thưởng gồm có:

- Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu thi đua;

- Biên bản bình xét thi đua;

- Báo cáo thành tích tập thể;

- Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 15/12/2015, số lượng mỗi loại 01 bản chính.

VI. Danh hiệu "Chiến sĩ thi dua cấp tỉnh"

- Báo cáo sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu thực hiện năm 2015;

- 02 Quyết định đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của 2 năm 2014 và 2015;

- Báo cáo thành tích cá nhân của 3 năm 2013, 2014, 2015.

- Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 25 /01/2016, số lượng: mỗi loại 03 bản chính.

VII. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Hồ sơ gửi trình xét khen thưởng gồm có:

- Quyết định được công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2014;

- 02 Báo cáo sáng kiến cá nhân năm 2014, 2015;

- Báo cáo thành tích cá nhân của 02 năm 2014, 2015

- Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 25/01/2016, số lượng: mỗi loại 02 bản chính.

VIII. "Huân chương lao động hạng ba"

- Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày trước ngày 20/3/2016.

IX. "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ"

- Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 20/3/2016.

X. Bằng khen của Bộ trưởng cho cá nhân

- Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 20/2/2016./.

 

* Các mẫu báo cáo gửi đínhkèm.

 

 

 

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:58
    • Trong tuần:2,778
    • Trong tháng:8,288
    • Trong năm:8,288