Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ Dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

 

Thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Công văn số 1772/BTTTT-QLDN ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn lập Kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2016.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã/phường, các cơ quan liên quan phối hợp với doanh nghiệp viễn thông cung cấp danh sách các đối tượng được thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các quy trình, thủ tục, triển khai, cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện/thành phố (theo mẫu phụ lục 1).

2. Danh sách các bệnh viện, trường học, UBND cấp xã/phường trên địa bàn huyện/thành phố (theo mẫu phụ lục 2).

3. Danh sách các điểm truy cập Internet công cộng đủ điều kiện được hỗ trợ duy trì trên địa bàn huyện/thành phố (theo mẫu phụ lục 3).

Các biểu mẫu trên có thể tải về từ trang Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/thongtintacnghiep/ (mục Thông báo - Hướng dẫn).

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:2,065
    • Trong tuần:32,730
    • Trong tháng:117,820
    • Trong năm:251,702