Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT–TT của tỉnh Cao Bằng năm 2016

Thực hiện công văn số 1525/UBND-VX ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thu thập và cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT–TT của tỉnh Cao Bằng theo yêu cầu tại công văn số 1914/BTTTT- CNTT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là hoạt động thường xuyên hàng năm nhằm đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin các tỉnh, thành phố.

Số liệu cũng là cơ sở để đánh giá các tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính năm 2015 của đơn vị theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Cao Bằng Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết qủa cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu kèm theo. Báo cáo thu thập số liệu gửi về Phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/7/2016, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ Email: pqlcntt@caobang.gov.vn.

Thông tin liên quan, liên hệ: Phòng Quản lý CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông, Điện thoại: 026 3859 899./.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:2,087
    • Trong tuần:32,752
    • Trong tháng:117,842
    • Trong năm:251,724