Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 08 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý nhà nước đói với các tổ chức hội, quỹ hoạt động nhằm đảm bảo việc thành lập và hoạt động của các tổ chức hội, quỹ có hiệu quả, đúng pháp luật đối với các Sở, trong đó có Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

Đính kèmDung lượng
PDF icon UBND TINH 1121 13-07-2016.pdf310.62 KB