Số ký hiện: 06/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/1/2016(15/3/2016)
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Lĩnh vực văn bản: Báo chí
Đính kèmDung lượng
PDF icon 06.signed.pdf1.38 MB
Các văn bản khác