Số ký hiện: Số 1693/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/9/2016
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Tổ chức - Hành chính
Các văn bản khác