Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Công bố Bộ TTHC (mới, sửa đổi, bãi bỏ) thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 20 tháng 09 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, với tổng cộng 66 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó:

+ TTHC ban hành mới: 44 TTHC (gồm 42 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh và 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện);

+ TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế: 02 TTHC;

+ TTHC bị bãi bỏ, hủy bỏ: 12 TTHC;

+ TTHC giữ nguyên: 08 TTHC (gồm 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh và 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện).

Chi tiết xem trong tập tin đính kèm: 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:2,002
    • Trong tuần:32,667
    • Trong tháng:117,757
    • Trong năm:251,639