Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Điều chỉnh lịch kiểm tra và gửi báo cáo đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 914/KH-BCĐƯDCNTT ngày 26/04/2016 của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin về kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2016, căn cứ điều kiện thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo điều chỉnh nội dung và lịch làm việc tại các đơn vị như sau:

- Tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 7 đơn vị (5 huyện, 2 sở).

- Lịch làm việc cụ thể như sau (thay thế lịch kèm theo Kế hoạch số 914/KH-BCĐƯDCNTT):

TT

Đơn vị được kiểm tra

Lịch làm việc

GHI CHÚ

1

UBND huyện Nguyên Bình

20/10/2016

 

2

UBND huyện Hà Quảng

26/10/2016

Buổi sáng

3

UBND huyện Hòa An

26/10/2016

Buổi chiều

4

UBND huyện Phục Hòa

7/11/2016

 

5

UBND huyện Trùng Khánh

14/11/2016

 

6

Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch

24/11/2016

 

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25/11/2016

 
 

- Thời gian làm việc: Buổi sáng bắt đầu 8h, buổi chiều bắt đầu từ 14h.

- Đối với UBND huyện, tiến hành kiểm tra trực tiếp việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành tại 02 xã, sau đó làm việc với UBND huyện. Đề nghị UBND các huyện được kiểm tra thông báo đến các xã trong huyện để chủ động phối hợp làm việc theo lịch.

- Nội dung kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch số 914/KH-BCĐƯDCNTT ngày 26/04/2016 của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh. Đề nghị các đơn vị được kiểm tra gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/10/2016 (Đề cương báo cáo đã gửi kèm theo Kế hoạch số 914/KH-BCĐƯDCNTT).

- Các đơn vị không nằm trong danh sách kiểm tra, đề nghị gửi báo cáo trước ngày 15/11/2016 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:104
    • Trong tuần:2,824
    • Trong tháng:8,334
    • Trong năm:8,334