Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thủ tục hành chính đã bãi bỏ và thay thế thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

Căn cứ Quyết định số: 1693/QĐ - UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ngày 03/10/2016 Sở Thông tin và Truyền thông có công văn số 415/STTTT-CNTT thông báo tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về các thủ tục hành chính mới, bãi bỏ, thay thế thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin như sau:

1. Thủ tục hành chính đã bãi bỏ:

-  Phê duyệt cấu hình thiết bị công nghệ thông tin.

- Thẩm định dự án công nghệ thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ không tiếp nhận các hồ sơ thuộc thủ tục hành chính đã được bãi bỏ và thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo các thủ tục hành chính thực mới công bố.

2. Các Thủ tục hành chính mới công bố thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin gồm:

- Thẩm định việc đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đối với các loại sản phẩm đã sản xuất được trong nước (việc mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước không phải trình thẩm định).

-  Thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án công nghệ thông tin do Ủy ban nhân dân xã quyết định đầu tư.

- Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án công nghệ thông tin do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

- Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối vơi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

Quy trình thủ tục hành chính được cung cấp trên Trang thông tin điện tử  Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/ (mục: Thủ tục hành chính\Công nghệ thông tin).

Vậy Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tới Quý cơ quan, đơn vị được biết./.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:2,108
    • Trong tuần:32,773
    • Trong tháng:117,863
    • Trong năm:251,745