Số ký hiện: số 09/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 09/02/2017 (30/03/2017)
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực văn bản: Báo chí
Đính kèmDung lượng
PDF icon ND09CP2017.signed.pdf411.55 KB
Các văn bản khác