Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017

Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt hoạt động theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị được triển khai theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện; các tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò, trách nhiệm trong vận động đoàn viên, CBCC-VC thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào đoàn thể; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc; đoàn kết nội bộ được giữ vững; bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt ...

Bên cạnh những thành quả đạt được, Chi bộ Sở cũng nghiêm túc kiểm điểm các thiếu sót, tồn tại cần có giải pháp khắc phục năm 2017, đó là Chương trình, kế hoạch công tác còn bất cập, chưa toàn diện; việc nêu gương, nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát chưa sâu sát, nhất là kiểm tra, giám sát chuyên đề việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2016, có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 24 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ đề nghị đạt trong sạch vững mạnh.

Chi bộ Sở tặng Giấy khen cho 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 2016, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2017 và đánh giá, phân tích những thiết sót, tồn tại, Hội nghị đã cho ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2017, đồng thời đề ra các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017. Năm 2017, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện tốt NQTW4 (khoá XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác đấu tranh, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành năm 2017./.

Văn phòng Sở

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:201
    • Trong tuần:3,524
    • Trong tháng:11,296
    • Trong năm:115,802