Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngày 20 tháng 02 năm 2017 Ban Tuyên giáo Trung ương có Hướng dẫn số 27–HD/BTGTW, Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; để đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền được sâu, rộng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng lãng phí; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương; phòng Văn hóa – Thông tin; đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố bám sát chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm tính trung thực khách quan, đúng quy định của Đảng về chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bấm vào liên kết bên dưới để tải về toàn văn Hướng dẫn:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Visitors:
    • Hôm nay:2,039
    • Trong tuần:32,704
    • Trong tháng:117,794
    • Trong năm:251,676