Định hướng tuyên truyền các nội dung tại kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIV

Ngày 10 tháng 02 năm 2017 Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 382/BTTTT-CBC về việc triển khai công tác thực hiện các nội dung tại kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIV; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương; Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung công tác tuyên truyền sau: